Ürettiğimiz süt Avrupa Birliği normlarında kabul edilen kriterlere göre değerlendirilir. Süt kalitesi somatik hücre, bakteri yükü ve kuru madde oranı ile ölçülür.Kriter
 • Somatik Hücre Sayısı
 • Bakteri Yükü
 • Kuru Madde Oranı
Feyz Çiftliği Ortalamaları
 • 250.000
 • 9.000
 • 12,8
AB Normları
 • Max : 400.000
 • Max : 100.000
 • Min : 11,8


Bu üretim değerleri çiftliğimizde günlük olarak kontrol ediliyor. Kurulduğumuz günden bugüne, ticaret ortağımıza en kaliteli sütü sunmak ana hedefimiz olmuştur.

Vizyonumuz

 • Hayvancılık, süt ve süt ürünleri alanında gıda güvenliğini ön planda tutan kaliteli, verimli, iktisadi olarak sürdürülebilir ve öncü ve üretim odaklı bir marka olmak,
 • Süt, et ve tarım makinalarında referans şirket olmak,
 • Hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olmak,
 • Ülkemizde eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde her zaman yenilikçi olmak,
 • Her daim insan, çevre ve kalite odaklı olmak.

Misyonumuz

 • Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde; bireye ve topluma saygılı, insan ve çevreye duyarlı olarak talep doğrultusunda büyüyen bir yapı olmak,
 • Müşterilerimize güvenilir gıdalar temin etmek,
 • Çalışanlarımızla karşılıklı güven, saygı ve verimlilik ilkesine dayalı bir iş birliği içinde olmak,
 • Çalışanlarımızı gerekli imkanlarla geliştirerek firmamızı ileriye taşımak,
 • Sektörün referans şirketi olmak,
 • Bir sonraki nesillere sürdürülebilir bir yapı devretmek.

Avrupa Birliği Kalite Standartları Üstünde Üretim

Feyz Çiftliği
Feyz Çiftliği – Yağ: 3,6% ortalama
AB Normları – Yağ: —
1
Feyz Çiftliği – Kuru madde: %12.8
AB – Kuru madde: min %11.8
2
Feyz Çiftliği – Protein: %3,3 ort
AB – Protein: %3,4 ort
3
Feyz Çiftliği – Bakteri: 9.000
AB – Bakteri: max 100.000
4
Feyz Çiftliği – S. hücre: 250.000
AB – S. hücre: max 400.000
5