NEDEN FEYZ ÇİFTLİĞİ?

Sloganımız, Sadece Süt… Neden “Sadece Süt”? Çünkü; biz Feyz Çiftliği Ailesi olarak üretimde kendi içmediğimiz, kendi çocuklarımıza içirmediğimiz sütü satmıyoruz.

Gübre Üretimi

Hayvanlarımızın dışkılarından kendi gübremizi üretiyoruz.

Yem Üretimi

Üretiminde genetiğiyle oynanmamış (GDO’suz) tohumlardan yem üretilir.

Mutlu İnekler

Hayvanların refahı korunur; homeopatik tedavi yöntemleri uygulanır, buzağılar anne sütü içebilir.Doğal süt, sentetik kimyasal tarım ilaçları kullanılmadan yetiştirilen yem bitkileri ile beslenen ve sentetik kimyasallar, hormonlar, GDO’lu ürünler kullanılmadan hayvan refahı göz önünde bulundurularak yetiştirilen hayvanlardan üretilen süttür. Organik süt, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bağlı “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” gereklerine göre yapılan, izlenen, denetlenen ve sertifikalandırılan organik hayvansal üretimin sonucudur.

 

 

Organik tarım yöntemi ile yetiştirilen hangi bitkisel ürün olursa olsun;

Üretim yapılan topraklarda herhangi bir sentetik kimyasal gübre, böcek ilacı, ot ilacı gibi pestisit içeren hiçbir şey kullanılamaz.

Organik tarımda konvansiyonel tarımda yapıldığı gibi alandan maksimum verim alma yerine, çevre değerlerinin korunarak, üretim yapılan toprakların geleceğe kirletilmemiş, çölleşmemiş verimli şekilde aktarılması ve de bu topraklarda yetiştirilen ürünlerde insan sağlığını tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Toprağın içindeki doğal besinler ürünlere taşınır.

Aynı üretim felsefesi organik hayvansal üretim için de geçerlidir. Örneğin bazı konvansiyonel üretimlerde bir inekten maksimum süt verimi alabilmek için, hayvanın doğasına uymayan yemleme, hastalıklarla karşılaşıldığında aşırı antibiyotik kullanımı ile hayvanı iyileştirme ve hormonlarla süt ve et üretimini artırma ve de hayvan refahının göz önünde tutulmaması organik hayvancılık uygulamalarında kanunlarla yasaklanmıştır. Organik hayvancılık bir hayvandan maksimum verim almak yerine, hem o hayvanın sağlık ve refahını, hem de o hayvanın ürettiği sütü tüketecek insanın sağlığını göz önüne alır. Bu sebeple hayvanlara doğal şartlarına uygun besleme ve bakımın gerçekleştirilmesi kanunen zorunludur. Aynı zamanda hayvanın hastalandıktan sonra tedavi edilmesi yerine hayvanın hastalanmaması için gereken koruyucu hekimlik uygulamalarını kullanmak kanunen zorunludur.

Hayvanın doğal yapısına uygun bu uygulamalar neticesinde üretilen organik süt;pestisit kalıntısı taşımayan,
küf bulundurmayan (aflatoksin),
üretiminin hiçbir aşamasında GDO içermeyen,
besleme değerleri konvansiyonel sütlere göre daha yüksek,
toplam bakteri sayısı kanunla belirlenen sınırların bile çok altında
hayvan refahının ve koruyucu hekimliğin dikkate alındığı
antibiyotik ve hormon içermeyen
sağlıklı ve güvenilir bir üründür.


Piyasada yer alan organik ürünlerin tamamı gibi organik sütler de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın organiklik logosunu taşımaktadır. Kontrol edilmeyen hiç bir ürün ve üretim bu sertifikayı taşıyamaz. Bilinçli tüketicilerin aldıkları üründe muhakkak bu logoya dikkat etmeleri gerekir. Sertifikalı olmayan hiçbir ürün organik vasfını taşıyamaz.


Organik sertifikalı olarak üretilen hiçbir organik sütlü üründe sentetik kimyasal katkılar kullanımı kanun ve bağlı yönetmelikle yasaklanmıştır. Sertifika ve kontrol kuruluşları üretimi izler, denetler ve sertifikalandırır.